ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2018

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ 2018 ГОДИНА

Възрастова
група
(години
от – до)
Занимания
по интереси
(вид дейност)
Ръководител
(име)
Период на провеждане
Място на провеждане
 
дата
(от – до)
ден/дни
от седмицата
час
(от – до)
7
Адаптивна лятна занималня за ученици записани в първи клас за учебната 2018/2019 г.
Даниела Драгомирова
Христина Христова
Павлина Колева
15.06-21.06.2018
Понеделник – петък
8.30-12.00
Класни стаи, стаи за занимания по интереси, двор, физкултурен салон
ІІ – ІV клас
Hello summer
Полина Лъвчиева
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
10.00-11.00
Стая №2
V–VІІ клас
Hello summer
Полина Лъвчиева
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
11.00-12.00
Стая №2
І – VІІ клас
Спортни занимания
Борислав Чаушев
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
10.00-12.00
Двор, физкултурен салон

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

За презентацията е нужен JavaScript.

В ОУ „Братя Миладинови“ празникът започна в радостна атмосфера, с изключително вълнение и оживление  под звуците на безсмъртния химн на Кирил и Методий .

24 май е личен празник за всеки българин!

Той ни върща към спомена – от първата научена буква до книгата, която ни е развълнувала и ни е накарала да се преклоним пред таланта. Днес изразяваме своята признателност към делото на светите братя чрез хубавите стихове, изречени с любов. С цветя в ръце, с много усмивки и песни за Кирил и Методий ние показваме своето отношение към този велик празник .

 В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост позволете ми да засвидетелствам признателност и  уважение към всички настоящи и бивши учители и ученици на ОУ „Братя Миладинови”

                                          Честит празник!

Инициатива на МОН „Розите на България“

Министерство на образованието и науката организира инициативата „Розите на България“ съвместно с българските общности зад граница с участието на организации, към които функционират български неделни училища в чужбина. Тя е посветена на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий.
Инициативата „Розите на България“ е в партньорство с Министерството на външните работи и съответните дипломатически представителства, Министерството на културата и Държавната агенция за българите в чужбина.
На 11 май 2018 г. от 13 часа учениците от ОУ“Братя Миладинови“ се включиха в инициативата „Розите на България“.  В пъстроцветни народни носии учениците, незаисимо от лекия дъжд изиграха хората, научени в часовете по хореография. В празника се включиха всички учители и служители от училището, много родители. 

За презентацията е нужен JavaScript.