ОЛИМПИАДА ПО БДП

През месец март 2019 година в област Русе се проведе Олимпиада по безопасност на движението по пътищата за учениците от прогимназиален етап. Ученици от VІІ клас на нашето училище взеха участие в онлайн теста. Трима от тях се класираха в първите 50 от 930 участника. Това бяха: Александър Милен Петков -на VІІ място, Ивана Иванова Войкова-на VІІІ място и Божидара-Кристина Стефанова-на 40 място. Участниците бяха наградени на 10.05.2019г на церемония в Аулата на СУ “ Васил Левски“ в Русе.

140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ

За презентацията е нужен JavaScript.

На 16.04.2019 г. в ОУ „Братя Миладинови “ се проведе открит урок, посветен на 140 – годишнината от приемането на Търновската конституция. На събитието присъстваха ученици от ІV – VІІ клас и учители. Двамата водещи представиха значението на събитието за новата история на България и консолидирането на българската държава. Показаната презентация разшири и обогати знанията на учениците за Учредителното събрание, депутатите, основните принципи и начала на Търновската конституция. Получените знания  демонстрираха два отбора от седмокласници, които се състезаваха в два кръга. Интересни факти разкриха и въпросите към публиката, която също се включи  в състезанието.Урокът завърши със стихове, посветени на България.

Какво знаем за пубертета

За презентацията е нужен JavaScript.

На 5 март 2019 година в ОУ „Братя Миладинови“ беше проведена среща по Проект“Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. Лектори от Сдружение „Център Динамика“ представиха филм на момичетата от пети, шести и седми клас и ги запознаха с проблемите на пубертета. В разговора след филма, девойките задаваха въпроси, които ги вълнуват. След срещата получиха образователни материали.