24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВ ОТ УЧЕНИЦИ

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ!

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ  В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО