Днес бе даден старт на Новата учебна година!

нова учебна година 2019

За поредна година ОУ Братя Миладинови Русе отвори своите врати за любознателните си ученици. По традиция, празникът днес започна съ тържествена церемония, която включваше рецитиране на стихотворения, пеене на песни и официално посрещане и изпращане на знамето на училището.

Още един първи клас започна от тази година да учи в русенското училище.

Директорът г-жа Димитрова пожела на всички на добър час и попътен вятър!

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  I„А“КЛАС              03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„А“КЛАС            03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„Б“КЛАС           03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„А“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г.   

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„Б“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  IV„А“КЛАС         09.05.-29.05.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         17.06.-08.07.2019 г.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         18.06.-02.07.2019 г. 

 

 

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

С тържествен концерт беше отбелязав 24 май – Денят на славянската писменост и българската просвета и култура. Всички класове представиха своя програма от песни, стихо и танци. Наградени бяха ученици, изявени в национални конкурси и състезания.

По традиция беше връчена награда „Ученик на годината“ на Анжелина Донева-ученичка от пети клас. 

 

За презентацията е нужен JavaScript.