АЗ И ЗНАНИЕТО

През учебната 2022/2023 година, учениците от начален етап ще имат възможност да се включат в състезанията, организирани от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители. На 17.11.2022 г. се проведе кръг “Аз и знанието”, част от Национално финалното състезание. В него взеха участие 40 ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Пожелахме им да се представят достойно, както себе си, така и своето училище!