БДП

ИНФОРМАЦИЯ

Относно мероприятията в ОУ „Братя Миладинови“,

свързани с 29 юни – ден, посветен на БДП

Във връзка с писмо с изх.№ 37-00-8/11.06.2020г. от г-н Г. Григоров – областен управител на област Русе и с План-програмата за БДП през 2020г. на областно ниво, в училище са планирани следните мероприятия, посветени на 29 юни и съобразени с условията на обстановката:

  1. Изготвяне и поставяне на презентация, посветена на БДП в стаята по БДП в платформа Microsoft Teams и в групите на училището в социалните мрежи.
  2. Публикуване на информация за деня в сайта на училището.
  3. Изработване на плакат по тема за БДП, който е поставен на входа на училището.
  4. Изготвяне на картичка/колаж, свързана с мероприятията в училище.

29 юни-ден на БДП /презентация/

 

На 15.11.2019 г. в ОУ „Братя Миладинови“гр. Русе се проведе състезание, посветено на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, под надслов „Животът не е резервна част“. Учениците от третите класове се състезаваха върху задачи, свързани с познаването на пътните знаци. Мероприятието започна с кратко представяне на темата, гатанки и игрословици. Третокласниците разпознаваха изображенията, оцветяваха ги, обясняваха значението им. Накрая всички бяха победители, защото всички получиха знания, които могат да спасят живота и здравето им.