БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ

През изминалата седмица учениците от IIIБ клас проведоха урок, посветен на български празници и обичаи, с които изобилства този месец. В края на часа децата изработиха табло под мотото „Български празници“.