БЪРЗИ ГЕРОИ 112

Над 85 ученици от ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе ще станат част от здравнообразователната програма за превенция на инсулта „БЪРЗИ ГЕРОИ 112″. Програмата обучава деца на възраст между 6 и 9 години, като използва естествения им ентусиазъм да споделят знанията си, за да научат всички в семейството как да разпознават и реагират при инсулт. Реално едно дете предава своите нови знания и умения на шест възрастни (двама родители и четирима баби и дядовци). Като основа на програмата е заложено златното правило, че ако потърпевшите или хората около тях действат уверено и потърсят спешна медицинска помощ в първите три часа на удара, има 90% вероятност инсултът да бъде преживян без никакви последици. Здравнообразователната програма ще обхване всички паралелки от 1 до 3 клас. Тя стартира в началото на месец февруари и ще бъде с продължителност 5 календарни седмици. Обучението е съобразено изцяло с възрастта на децата. Целият обучителен процес е разработен от специалисти по неврокогнитивни нарушения, университетски преподаватели, училищни педагози и детски психолози. По време на програмата, по забавен и интуитивен начин, участващите деца ще придобият жизненоважни знания и умения как да разпознават симптоми на инсулт и какво да направят, за да спасят своите близки. Те ще имат мисията да повишат здравната култура на семействата си и така да спасят любимите си хора от тежките последици от инсулта.