ВАЖНО за Електронното обучение

От 4.01.2021 г. учениците от 1 – 4 клас включително се връщат на училище в присъствено обучение.

За учениците от 5 – 7 клас обучението продължава в електронна среда до 31.01.2021 г. по Заповед № РД09-3610 от 31.12.2020 г. за организиране на обучението на учениците от 5 до 12 клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии

Заповед на Министъра на Образованието и науката