Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

Ваканции за учебната 2023/2024 година

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – VII клас

Неучебни дни за  учебната 2023/2024 година

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас 

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас 
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – VII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)