„ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТТА“ В РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

На 26 април в РУ „Ангел Кънчев“ по време на традиционната за катедра „Педагогика“ „Вечер на специалността“ взеха участие ученици от ОУ „Братя Миладинови“ с ръководители г-н Здравко Петров и г-жа Сузана Чавдарова. Ивайло Иванов, ученик от VА клас  изпълни песента „Моя страна, моя България“, Никола Николов от IIIА клас представи стихотворението „Обич“ на Дора Габе, Теа Стефанова и Ивайло Николов от IIIА клас рецитираха стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти“ от Иван Вазов, а Мартин Пенев от IIIА клас изпълни песента „Де е България“.
За финал на мероприятието, специален музикален поздрав отправиха Ивайло Иванов от VА клас и Мария Иванова от VIIА клас с изпълнение на  песента „Хубави си, моя горо“.
Благодарим на Русенския университет за поканата да участваме в събитието.