Външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература                29 май 2023 г.  начало 10:00 часа

Математика                                              28 май 2023 г.  начало 10:00 часа

 

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               13 юни 2023 г.  начало 9:00 часа

Математика                                             16 юни 2023 г.  начало 9:00 часа