Външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература                 10 май 2018 г.  начало 10:00 часа

Математика                                               14 май 2018 г.  начало 10:00 часа

Човекът и обществото                            16 май 2018 г.  начало 10:00 часа

Човекът и природата                              17 май 2018 г.  начало 10:00 часа

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               21 май 2018 г.  начало 10:00 часа

Математика                                             23 май 2018 г.  начало 10:00 часа