Външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език и литература                27 май 2021 г.  начало 08:00 часа

Математика                                                   28 май 2021 г.  начало 09:00 часа

 

СЕДМИ КЛАС

Български език и литература               16 юни 2021 г.  начало 8:00 часа

Математика                                                  18 юни 2021 г.  начало 9:00 часа