ГЛАСЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,

Въведеното извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес – учителите, учениците и техните родители. Въпросникът е насочен към Вашите впечатления от учебния процес провеждан чрез дистанционното обучение. Анонимността Ви е гарантирана.

Молим Ви да попълните въпросника, като бъдете максимално искрени и помните, че няма верни и грешни отговори.

АНКЕТА

С уважение, Ръководството на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе