График за извършване на дейностите по чл.8, ал.1, т.6 от Наредба №2 за втори учебен срок на учебната 2013 / 2014 г.

График за извършване на дейностите по чл.8, ал.1, т.6 от Наредба №2 за втори учебен срок на учебната 2013 / 2014 г.