График за провеждане на консултации с ученици – II срок 2011/2012 и график за консултиране на родители и ученици – II учебен срок на учебната 2011 / 2012 година

consult-students

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за втори учебен срок на учебната 2011 / 2012 година.

consult-roditeli