График за провеждане на часовете по СИП през втори учебен срок на учебната 2011/2012 година

График за провеждане на часовете по СИП през втори учебен срок на учебната 2011/2012 година съгласно наредба №2 чл.1, ал.2

tabl-SIP