График консултации

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА