График консултации

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА