График контролни

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

График класни