График контролни

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА