График родителски срещи

7 октомври 2021  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник  на ОУ“Братя Миладинови“
  2. Отчитане на входните нива по предметите