График родителски срещи

9 октомври 2019  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник  на ОУ“Братя Миладинови“
  2. Отчитане на входните нива по предметите

11 декември 2019 г. Родителска среща – 18.00 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа

12 февруари 2020  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа през първи учебен срок

29 април 2020  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа
  2. Запознаване с държавния план – прием