График родителски срещи

4 октомври 2017г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник  на ОУ“Братя Миладинови“
  2. Отчитане на входните нива по предметите

 

7 декември 2017 г. – Родителска среща

Дневен ред:

  1. Резултати от учебната дейност

 

8 февруари 2018 г. – Родителска среща 18.00 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от първи учебен срок

 

26 април 2018 г. – Родителска среща

Дневен ред:

  1. Резултати от учебната дейност
  2. Провеждане на Национално външно оценяване в ІV и VІІ клас
  3. Професионално ориентиране на учениците от VІІ  клас – запознаване с наредба, прием по училища и срокове за подаване на документи и записване