График родителски срещи

I „А“ клас – 7 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

I „Б“ клас – 7 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

II „А“ клас – 7 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

II „Б“ клас – 7 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

III „А“ клас – 12 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

III „Б“ клас – 12 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

IV „А“ клас – 12 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

V „А“ клас – 13 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VI „А“ клас – 13 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VI „Б“ клас – 13 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VII „А“ клас – 13 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

VII „Б“ клас – 13 септември 2022  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник  на ОУ „Братя Миладинови“