График родителски срещи

9 октомври 2018  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник  на ОУ“Братя Миладинови“
  2. Отчитане на входните нива по предметите

12 декември 2018 г. Родителска среща – 18.00 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа

12 февруари 2019  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа през първи учебен срок

24 април 2019  г. – Родителска среща – 17.30 часа

Дневен ред

  1. Отчитане на резултатите от учебно – възпитателната работа
  2. Запознаване с държавния план – прием