УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПЪРВИ КЛАС

This slideshow requires JavaScript.

        Втора година в ОУ“Братя Миладинови“ обучението в начален етап се осъществява и чрез използване на програмния продукт „Енвижън“. Това е специализиран многомишков софтуер, при който децата участват активно в обучителния процес. Всяко дете разполага с връзка към интерактивна дъска чрез мишка и лесно и бързо възприема новите знания. Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците.

За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя разполага с компютър, проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата, посредством своите мишки.

Вече и първокласниците усвоят новите знания със системата „Енвижън“. Заниманията са интересни и забавни и малчуганите с нетърпение очакват часовете предвидени за работа със специализираната програма.

 

http://www.nimero.com/