ДА СЪТВОРИМ КРАСОТИ ОТ ОТПАДЪЦИ

Във връзка с инициативата на ЕКОПАК „Екошампиони“ 2023 учениците от Основно училище „Братя Миладинови“ се включиха с голям ентусиазъм да напълнят жълтите чували с пластмасови бутилки и кенчета. Второкласниците проведоха беседа за това как можем да използваме пластмасовите, метални и хартиени отпадъци, за да им вдъхнем нов живот и така да опазим природата. Учениците от IIA клас изработиха по поставена им задача от техния класен ръководител г-жа Полина Денчева-Лукова проекти на тема  „Да сътворим красоти от отпадъци“. Със своите творения те представиха не само своите творчески заложби, но и вкус към естетиката.  Те направиха изложба в класната си стая, която представиха на свои съученици, учители и ръководството на училището.