ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Второкласниците заедно със своите класни ръководители г-жа Полина Денчева-Лукова и г-жа Екатерина Миланова отбелязаха с тържество Денят на народните будители. Те научиха, че на този празник свеждаме глави и се покланяме пред делото на будителите – писатели, поети, революционери, отдали живота си за съхраняване на българския дух и възраждането на националното ни самосъзнание. Всеки ученик разказа накратко какво знае за будителите за народна просвета благодарение, на които имаме нашата азбука и писменост. Научиха кои са борците за църковна независимост, както и борците за свободата на България. Гости на тяхното тържество бяха ръководството на училището, учители, ученици от начален етап, ас. Живка Илиева от РУ „Ангел Кънчев“ заедно със студенти по педагогика. Всички бяха поздравени в началото на тържеството с „Химн на народните будители“ изпълнен от вокалната група „Нотни картички“ с ръководител г-н Здравко Петров.

Това е един от най-хубавите български празници, на който трябва да си спомним за всички  достойни българи – Кирил и Методий, Иван Вазов, Васил Левски, Райна Княгиня, Ангел Кънчев, Баба Тонка Обретенова и много други. Чрез тези велики личности ние българите сме се съхранили като народ, запазили сме своя език и духовните си ценности.

Второкласниците пожелават Честит празник на всички учители от училище „Братя Миладинови“ и нека те бъдат съвременните будители за своите ученици.