ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

За деня на толерантността VIA изработиха табло и съвместно с ресурсните учители подготвиха и реализираха мероприятие с ОДУ“Слънчо“-ЦНСТДМУ-ПМГ. То се проведе на 01.03 като децата изработиха мартенички заедно със своя съученик Кирчо Миланов. Благодарим за съдействието и подкрепата на социалния работник Мария Димитрова и кинезитерапевта Хамид Ерол.