ДЕЦА С АУТИЗЪМ

На 26.10.2022 г. ресурсните учители г-жа Красимира Ангелова и г-жа Диана Танева, както и училищният психолог г-жа Ивелина Илиева, взеха участие в събитие, което се проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе.
На това събитие бе представен документалният филм „Нещо, което трябва да кажем“ и книгата „Обосновано включване на децата с аутизъм в учебна среда“.
Организатори и домакини на тази среща са Община Русе и сдружение „Дете и пространство“.
Срещата беше открита от г-жа Катя Петрова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Русе, д-р Биляна Мечкунова – детски психиатър и ръководител на ДЮПЦЗ и Ана Анчева – заместник-председател на СДП.