ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

През предстоящата учебна година второкласниците на ОУ „Братя Миладинови“ ще имат възможност да развиват интелекта си чрез дигитална математика.

С помощта на IT математиката всяко дете може да преодолее своите обучителни затруднения, но също и да открие своите заложби за логическо и по-нестандартно мислене. Обучението е в рамките на 3 години. През този период учениците ще се научат да кодират, да задвижват своите герои, а същевременно ще усвоят умножението и делението, използването на чертожни инструменти, като по този начин няма да има трудни и неразбираеми задачи.
ОУ „Братя Миладинови“ е сред избраните през учебната 2022/2023 година от МОН иновативни училища. Всяка година Министерството избира тези учебни заведения, които разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението.