ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ

На 21.09.2023 г.  във връзка с кампанията „Дни на безопасността на пътя“ в периода от 16-22.09.2023 г. с учениците от шести клас се проведе час по гражданско образование, посветен  на БДП. Ученици от класа представиха презентация на тема „Конфликти на пътя“ и дискутираха върху ситуации, на които са били свидетели или са участвали в тях. Мероприятието е част и от предвидените в училище дейности, свързани  с 22.09 – Ден без автомобили.