ДОМЪТ НА ВЯРАТА

Всеки от нас носи в себе си един „дом“, препълнен с много вяра, надежда, послушание, смирение, кротост, разум. Малките ученици от IIIБ кл. в ОУ “Бр. Миладинови” заедно със своя ръководител г-жа Миглена Ковачева с много умиление и любов надграждат „дома“ в сърцата си. С духовното наставничество на отец Симеон Николов от Православен храм “Успение Богородично” децата участваха в продукцията на БНТ – “Домът на вярата”.
С радостно очакване можете да видите излъчването на проекта на следните дати:
* ДОМЪТ НА ВЯРАТА
“Да въведем децата в храма“
* 03.02.2024 (БНТ 2) 10:00 ч.;
* 31.01.2024 (БНТ 4) 22:00 ч.;
* 03.02.2024 (БНТ 4) 11:30 ч.