ЕКСКУРЗИЯ ДО БИОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ „КАЛИМОК“

This slideshow requires JavaScript.

На 14 октомври 2017 год. ученици от ІV, VІ и VІІ клас посетиха биологичната станция „Калимок“ до с. Нова черна. Това е поредното наблюдение на птици за природолюбителите от нашето училище. Орнитологът Страхил Пеев от БАН и Михаил Михов от ТД“Приста“ отговориха на въпросите им и показаха как на практика се извършва опръстеняването на птици. В орнитологичната мрежа се хванаха червеногръдка, елов певец и много синигери. Учениците се включиха в опръстеняването им и в пускането им на свобода. Есенната разходка завърши с посещение на музея на риболова в крайдунавския град Тутракан. Образователното пътуване засили интереса на децата към разнообразния свят на птиците от дунавския регион.