ЗАВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ КЛАС

Във връзка с приключването на учебната година и с цел обогатяване на знанията за многообразието на животинския свят, а също и по повод съжителството на човека с природата, учениците от II a и от II б клас посетиха Екомузея в град Русе.
Всички деца бяха силно впечатлени от експозициите, които разгледаха и споделиха, че това ще им остане незабравим спомен.