ЗАВЪРШВАНЕ НА IIIА КЛАС

Дори и най-дългите пътувания са започнали с една малка крачка.
Под мотото „С усилия и труд стигнах чак дотук!“ третокласниците от ОУ „Братя Миладинови“ отбелязаха завършването на учебната година. Освен удостоверенията си за завършен III клас, децата получиха от своите учители – г-жа Нели Пенчева и г-н Павел Пенчев – медали, книгоразделители и папки с домашна работа за лятото.
С грамоти за отличен успех, за положен труд и старание, за активно участие в инициативите на класа бяха наградени част от учениците.
С пожелание за едно прекрасно лято с много топли моменти, смях, здраве и игри на открито децата се разделиха със своите учители.