ЗАВЪРШВАНЕ НА VА КЛАС

Учениците от 5А клас с класен ръководител Здравко Петров завършиха успешно учебната година със седем отличника , като Максим Капнилов е с отлични оценки по всички предмети. Да си пожелаем весела ваканция и догодина още повече отличници !