ЗАВЪРШВАНЕ НА VБ КЛАС

Учениците от Vб клас с класен ръководител Борислав Чаушев завършиха успешно учебната година. Да си пожелаем весела ваканция и догодина да има по-високи резултати!