ЗАНИМАНИЯ И ПРОГРАМИРАНЕ С LEGO EDUCATION

От 25.10.2022 г. в ОУ „Братя Миладинови“ стартира „Занимания и програмиране с Lego Education” с ръководител г-жа Искрена Стайкова – учител по математика и информационни технологии. В групата са включени ученици от 5 и 6 клас.

Учениците са разделени на екипи, като във всеки екип има по един ученик, който работи с лаптоп, използвайки приложението Lego Spike и дава указания на останалите в екипа при сглобяване и програмиране на готовата конструкцията използвайки детайлите от комплектите с конструктори Lego Education. Учениците с голям интерес и желания се учат, работят и обогатяват знанията по дисциплината, която изучават в училище „Компютърно моделиране и информационни технологии“.