За вас, ученици и родители!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. всички ученици от I до VII клас  преминават  в обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11. – 21.12.2020 г. вкл.

Начало на учебните часове в осем часа.

 График  на  часовете    I-IV клас / продължителност на уч. час 20 мин., междучасие 20 мин.

След втория час 30 мин.  голямо междучасие

 1. 08:00 – 08:20
 2. 08:40 – 09:00
 3. 09:30 – 09:50
 4. 10:10 – 10:30
 5. 10:50 – 11:10
 6. 11:30 – 11:50

График  на  часовете   V -VII клас / продължителност на уч. час 30 мин., междучасие 10 мин.

След втория час 20 мин.  голямо междучасие

 1. 08:00 – 08:30
 2. 08:40 – 09:10
 3. 09:30 – 10:00
 4. 10:10 – 10:40
 5. 10:50 – 11:20
 6. 11:30 – 12:00
 7. 12:10 –12:40

График  на  часовете  на ЦОУД  I-IV клас / продължителност на уч. час 20 мин., междучасие 20 мин . /

 1. 13.30 – 13.50
 2. 14.10 – 14.30
 3. 14.50 – 15.10
 4. 15.30 – 16.00

График  на  часовете  на ЦОУД  V-VII клас / продължителност на уч. час 30 мин., междучасие 10 мин. /

 1. 13.30 – 14.00
 2. 14.10 – 14.40
 3. 14.50 – 15.20
 4. 15.30 – 16.00