За родители в помощ на Дистанционното обучение

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини и учениците от 1. до 7. класбезплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки, учебниците и тетрадките с всички мултимедийни приложения.

Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.

За използване на електронните издания за определен клас/възрастова група, моля, натиснете ТУК!

или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com