ЗА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ

На 17 април колективът на ОУ „Братя Миладинови“ се включи в почистването и освежителния ремонт на оградата на училището. Колегите с ентусиазъм грабнаха четките, за да стане мястото още по-красиво и привлекателно за учениците.