Училищни документи

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на ОУ „Братя Миладинови“ за периода 2016-2020 година и План за изпълнение на стратегията

Етичен кодекс на ОУ „Братя Миладинови“