Прием в първи клас

school.ruse-bg.eu/login

За вас, родители!

ОУ „Братя Миладинови“ обявява прием на ученици в I клас за предстоящата 2019/2020 учебна година.

Правила за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година на Община Русе

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училище на територията на град Русе за учебната 2019/2020 година

Родителската среща за записаните в първи клас за учебната 2019/2020 година ще се проведе на 10 юни 2019 г. от 18.00 часа.

Адаптивна лятна занималня за записаните в ОУ „Братя Миладинови“ бъдещи първокласници ще се проведе в периода 11.06. – 21.06.2019 година!

Район на ОУ „Братя Миладинови“ 

Заповед на директора на ОУ“Братя Миладинови“ за прием в първи клас

Ефективността на обучението на вашето дете е осигурена по съвременни показатели:

  • обновена МТБ с модерно обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, два физкултурни салона, зали за отдих и хранене.
  • целодневна форма на обучение за всяка паралелка от I до VІІ клас.
  • квалифицирани педагогически специалисти с опит, с грижа и внимание към всеки ученик.
  • здраве и физическа активност на учениците в природната среда на Парка на младежта.
  • обучение с електронни учебници чрез мултимедийната система и програма „Енвижън“.
  • активна работа на училището по национални програми на МОН : „Училищен плод“,„Безплатна закуска на учениците от начален етап“

Подаване на заявления –  електронно.

Записване – в канцеларията на училището.

За контакти – град Русе, ул. „Алеи Възраждане“ № 54, телефон 082/ 84 14 27, bratqmiladinovi@abv.bg

 

Първокласниците по време на учебни занятия

За презентацията е нужен JavaScript.

Заниманията в стаята за отдих развиват творчеството и въображението на децата

За презентацията е нужен JavaScript.