Прием на ученици

Свободни места в паралелките за учебната 2017/2018 година:

І  клас – няма свободни места 

ІІ „А“ клас – 4свободни места

ІІ „Бклас – 4 свободни места

ІІІ „А“ клас – 4 свободни места

ІV клас – няма свободни места

V клас – 8 свободни места

VІ клас -4 свободни места

VІІ клас  -2 свободни места

 

Документи за прием:

  1. Заявление по образец от родител/настойник
  2. Удостоверение за преместване
  3. Копие на акт за раждане
  4. Медицински документи