Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години – Изтегли тук

Вътрешни правила по ЗОП