ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2018

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ 2018 ГОДИНА

Възрастова
група
(години
от – до)
Занимания
по интереси
(вид дейност)
Ръководител
(име)
Период на провеждане
Място на провеждане
 
дата
(от – до)
ден/дни
от седмицата
час
(от – до)
7
Адаптивна лятна занималня за ученици записани в първи клас за учебната 2018/2019 г.
Даниела Драгомирова
Христина Христова
Павлина Колева
15.06-21.06.2018
Понеделник – петък
8.30-12.00
Класни стаи, стаи за занимания по интереси, двор, физкултурен салон
ІІ – ІV клас
Hello summer
Полина Лъвчиева
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
10.00-11.00
Стая №2
V–VІІ клас
Hello summer
Полина Лъвчиева
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
11.00-12.00
Стая №2
І – VІІ клас
Спортни занимания
Борислав Чаушев
18.06 -22.06.2018
Понеделник – петък
10.00-12.00
Двор, физкултурен салон