ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ОУ „Братя Миладинови“ организира групи за превенция на обучителни затруднения, както и за занимания по интереси за учениците от 1, 2 и 3 клас.

Часовете ще се провеждат в периода 01.06.2021 г. – 23.06.2021 г., както следва:

– 9:00 – 9:35 ч. – компенсиране на пропуски

– 9:45 – 10:20 ч. – компенсиране на пропуски

– 10:30 – 11:05 ч. – занимания по интереси

– 11:15 – 11:50 ч. – занимания по интереси