Какво знаем за пубертета

This slideshow requires JavaScript.

На 5 март 2019 година в ОУ „Братя Миладинови“ беше проведена среща по Проект“Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. Лектори от Сдружение „Център Динамика“ представиха филм на момичетата от пети, шести и седми клас и ги запознаха с проблемите на пубертета. В разговора след филма, девойките задаваха въпроси, които ги вълнуват. След срещата получиха образователни материали.