Кариерно ориентиране в час на класа

Днес учениците от 1.а клас с помощта на г-жа Мария Раданова от Центъра за подкрепа на личностното развитие се запознаха с професиите: учител, пожарникар, полицай, готвач, архитект, археолог и др. Тя им обясни какви са основните дейности и качества, които трябва да притежава човек, за да работи желаната от него професия. Малките ученици слушаха с интерес и се включиха активно в часа. Благодарим за ползотворната и интересна беседа.