КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На 18 и 19 ноември 2023 г. педагогическият екип на ОУ „Братя Миладинови“ участва в изнесено обучение по Проект „Образование за утрешния ден“ на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“ в гр. Велико Търново. Обучението бе проведено от Център за професионално обучение към Матев-Строй ЕООД и беше много ползотворно за педагогическите специалисти.