Класни ръководители

Първи „А“ клас                       Класен ръководител г-н Павел Пенчев

                                                          Възпитател –  г-жа Надя Александрова

                                                           Класна стая – № 30, Занималня – стая № 30, стая №2

Втори „А“ клас                         Класен ръководител г-жа Миглена Ковачева

                                                          Възпитател – г-жа Екатерина Миланова

                                                          Класна стая – № 31, Занималня – стая № 31, стая №2

Трети „А“ клас                          Класен ръководител г-жа Нели Кинчева

                                                          Възпитател – г-жа Емилия Дамянова

                                                          Класна стая – № 32, Занималня – стая № 32

Трети „Б“ клас                           Класен ръководител г-жа Веляна Нарова

                                                          Възпитател – г-жа Мими Кирилова

                                                          Класна стая – № 18, Занималня – стая № 18

Четвърти „А“ клас             Класен ръководител г-жа Венелина Венкова

                                                          Възпитател – г-жа Татяна Костова

                                                          Класна стая – № 19, Занималня – стая № 19

Четвърти „Б“ клас                   Класен ръководител г-жа Живка Илиева

                                                          Възпитател – г-жа Татяна Костова

                                                            Класна стая – № 20, Занималня – стая № 19

Пети „А“ клас                             Класен ръководител г-жа Гергана Георгиева

                                                          Възпитател – г-жа Николинка Маринова

                                                          Класна стая – № 3, Занималня – стая № 3

Шести „А“ клас                          Класен ръководител г-жа Калина Димитрова

                                                          Възпитател -г-н Павел Димитров

                                                          Класна стая № 4, Занималня – стая № 4

Седми „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Николинка Петорва

                                                          Възпитател – г-жа Николинка Маринова, г-н Павел Димитров

                                                          Класна стая № 37, Занималня – стая № 3 и стая № 4