Класни ръководители

Първи „А“ клас                          Класен ръководител г-жа Павлина Колева

                                                          Възпитател – г-жа Ирена Кръстева

                                                          Класна стая – № 30, Занималня – стая № 30, стая №2

Втори „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Нели Кинчева

                                                          Възпитател – г-жа Емилия Дамянова

                                                          Класна стая – № 31, Занималня – стая № 31, стая №2

Втори „Б“ клас                           Класен ръководител г-жа Веляна Нарова

                                                          Възпитател – г-жа Миглена Ковачева

                                                          Класна стая – № 32

Трети „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Христина Христова

                                                          Възпитател – г-жа Венелина Венкова

                                                          Класна стая – № 19

Трети „Б“ клас                           Класен ръководител г-жа Живка Илиева

                                                          Възпитател – г-жа Венелина Венкова

                                                          Класна стая – № 20

Четвърти „А“ клас                    Класен ръководител г-н Павел Пенчев

                                                          Възпитател –  г-жа Татяна Колева

                                                          Класна стая – № 18

Пети „А“ клас                             Класен ръководител г-жа Калина Димитрова

                                                          Възпитател – г-н Павел Димитров

                                                          Класна стая – № 4

Шести „А“ клас                          Класен ръководител г-жа  Николинка Петрова

                                                          Възпитател -г-жа Николинка Маринова

                                                          Класна стая № 5

Седми „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Ваня Николова

                                                          Възпитател – г-жа Николинка Маринова

                                                          Класна стая № 36