Класни ръководители

Първи „А“ клас                 Класен ръководител г-жа Живка Илиева

                                                Възпитател –  г-жа Емилия Дамянова

                                                Класна стая – № 30, Занималня – стая № 31, стая №2

Първи „Б“ клас                 Класен ръководител г-жа Венелина Венкова

                                                Възпитател – г-жа Емилия Дамянова

                                                Класна стая – № 31, Занималня – стая № 31, стая №2

Втори „А“ клас                  Класен ръководител г-н Павел Пенчев

                                                Възпитател – г-жа Екатерина Миланова

                                                Класна стая – № 32, Занималня – стая № 20

Трети „А“ клас                   Класен ръководител г-жа Миглена Ковачева

                                                Възпитател – г-жа Екатерина Миланова

                                                Класна стая – № 20, Занималня – стая № 20

Четвърти „А“ клас            Класен ръководител г-жа Нели Пенчева

                                                Възпитател – г-жа Татяна Костова

                                                Класна стая – № 19, Занималня – стая № 19

Четвърти „Б“ клас            Класен ръководител г-жа Веляна Нарова

                                                Възпитател – г-жа Мими Кирилова

                                                Класна стая – № 18, Занималня – стая № 18

Пети „А“ клас                    Класен ръководител г-жа Николинка Петрова

                                                Възпитател – г-жа Николинка Маринова

                                                Класна стая – № 37, Занималня – стая № 37

Пети „Б“ клас                    Класен ръководител г-жа Галина Александрова

                                                Възпитател – г-жа Николинка Маринова

                                                Класна стая – № 38, Занималня – стая № 37

Шести „А“ клас                 Класен ръководител г-жа Гергана Георгиева

                                                Възпитател – г-жа Николинка Маринова,

г-н Павел Димитров

                                                Класна стая № 3, Занималня – стая № 37 и стая № 4

Седми „А“ клас                 Класен ръководител г-жа Калина Димитрова

                                                Възпитател –  г-н Павел Димитров

                                                Класна стая № 4, Занималня –  стая № 4