Класни ръководители

Първи „А“ клас                          Класен ръководител г-жа Нели Кинчева

                                                          Възпитател – г-жа Даниела Драгомирова

                                                          Класна стая – № 30, Занималня – стая № 30, стая №2

Първи „Б“ клас                            Класен ръководител г-жа Веляна Нарова

                                                          Възпитател – г-жа Венета Великова

                                                          Класна стая – № 31, Занималня – стая № 31, стая №2

Втори „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Анета Русева

                                                          Възпитател – г-жа Христина Христова

                                                          Класна стая – № 19

Втори „Б“ клас                           Класен ръководител г-жа Живка Илиева

                                                          Възпитател – г-жа Христина Христова

                                                          Класна стая – № 20

Трети „А“ клас                           Класен ръководител г-н Павел Пенчев

                                                          Възпитател – г-жа Росица Горанова

                                                          Класна стая – № 18

Четвърти „А“ клас                    Класен ръководител г-жа Емилия Димитрова

                                                          Възпитател –  г-жа Анюша Тодорова

                                                          Класна стая – № 32

Пети „А“ клас                             Класен ръководител г-н Павел Димитров 

                                                          Възпитател – г-жа Красимира Караджова

                                                          Класна стая – № 36

Шести „А“ клас                          Класен ръководител г-жа  Ценка Димова

                                                          Възпитател – Красимира Караджова

                                                          Класна стая № 37

Седми „А“ клас                           Класен ръководител г-жа Галина Александрова

                                                          Възпитател – Стела Стойчева

                                                          Класна стая № 4