Коледно тържество на IIa и IIб клас

Второкласниците отбелязаха днес последния учебен ден с коледно парти. Техните класни ръководители организираха за тях различни състезателни игри, в които децата трябваше да покажат ловкост, бързина и досетливост. В края на забавата всеки ученик получи подарък и почерпка, осигурени от родителите.