ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

Владимира Начева от училището за европейски езици представи пред своите връстници петокласници от ОУ „Братя Миладинови“ книгата си „Златната среда на Фламино или мрак и светлина“.  Младата авторка прочете откъси от творбата си, разказа за себе си, за любовта си към писането, насърчавайки по този начин всеки, който обича да твори, да не се страхува да изрази себе си.