МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Днес се отбелязва Международният ден за безопасен интернет, който е инициатива на Европейската мрежа на центровете за безопасен интернет „Инсейф“. Учениците от 2Б клас на ОУ“Братя Миладинови“, гр. Русе се запознаха с действащата в 110 страни от континента програма, включваща хиляди мероприятия с цел да се повиши осведомеността на милиардите интернет потребители за културното общуване в мрежата, както и за възможните опасности онлайн.
Вниманието на второкласниците бе фокусирано върху онлайн рисковете за деца и върху необходимостта родители и образователни институции  да полагат усилия за развитие на дигитална и медийна грамотност в децата от най–ранна възраст.