МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Всяка година, в последната сряда на месец февруари, отбелязваме Международния ден за борба с училищния тормоз.
Учениците от Iа и Iб клас, научиха, че този ден е познат още като Ден на розовата фланелка. С помощта на своите учители те разбраха, че трябва да се уважаваме, да си помагаме, да бъдем толерантни един към друг.
„Трябва да постъпваме така, както искаме да постъпват с нас!“