МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГОРАТА

Международният ден на гората се отбелязва от 1972 г. по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конференция по земеделие, за да защити флората и фауната на горите. Денят на пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо е избран да бъде отбелязван като Световен ден на гората.

Учениците от IA клас гледаха презентация, в която бяха включени интересни факти,  ползи  и  функции на горите. Разбраха, че те са дом за много животни и птици и всички трябва да полагат усилия и грижи,  за да може те да бъдат опазени.
Да съхраним пречистващата красота на горите, за да завещаем по-добра планета за децата.