МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Международният ден на толерантността (16 ноември) се отбеляза от учениците със специални потребности в ОУ „Братя Миладинови“ заедно с госпожа Диана Танева и госпожа Красимира Ангелова.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способностите за проява на човешката индивидуалност. Учениците изработиха табло и поставиха материали в класните стаи.