МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

На 24.03. учениците от ОУ “Братя Миладинови„ отбелязаха Международния ден на търпението с различни инициативи, дейности и беседи. Учениците от VIIА изготвиха две табла, посветени на търпението и на символа, който го олицетворява. VIIБ клас изготвиха табло с пословици и поговорки, свързани с търпението и изпробваха своето търпение като строиха кули от камъчета. VIА клас изгледаха презентация, посветена на търпението и проведоха беседа след това, а учениците от VIБ клас направиха табло с цитат на известен философ. Петокласниците изработиха табло с думата търпение, написана на различни езици и добавиха своите мисли за това какво означава търпението за тях. Чрез дейностите учениците разбраха, че търпението е едно от най-важните качества, които е нужно да имаш. То е добродетел, ценно качество на разумния човек и ключ към успеха.